đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa là gì?

Question

đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa là gì?

Imelda 2 years 2021-08-18T13:44:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:46:01+00:00

  Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa: là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

                                                          -Học giỏi-

  0
  2021-08-18T13:46:25+00:00

  – Đời sống chính trị trong lãnh địa :

  + Mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lạp, lãnh chúa được coi là ông vua con, có quân đội, toà án, pháp luật riêng, chế độ thuế khoá, tiền tệ riêng…

  + Đời sống lãnh chúa :

  Lãnh chúa có cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa; sung sướng, thời bình chỉ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa, dạ hội, tiệc tùng.

  Đối với nông nô : bóc lột nặng nề và đối xử hết sức tàn nhẫn.

  + Đời sống nông nô:

  Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt và lệ thuộc vào lãnh chúa, nhận ruộng đất vể cày cây và phải nộp tô nặng, ngoài ra họ còn phải nộp nhiều thứ thuế khác.

  Song họ vẫn được tự do trong sản xuất, có gia đình riêng, có nông cụ và gia súc.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )