Đặc điểm ủa phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới từ sau năm 1945 ? Giúp với mọi người

Question

Đặc điểm ủa phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới từ sau năm 1945 ?
Giúp với mọi người

Olwen 2 years 2021-08-23T07:44:03+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:45:18+00:00

  -là phong trào đấu tranh đòi quyền độc lập dân tộc và bảo vệ độc lập dân tộc của các nước thuộc địa trên thế giới trong thế kỷ XX, chủ yếu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1945

  +) đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc điạ tập trung ở miền Nam Châu Phi.

  +) sự tan rã của thuộc điạ Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc.

  +) hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn.
  +) Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á nổ ra sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á.

  xin ctlhn cho nhóm ạ

  0
  2021-08-23T07:45:21+00:00

  -là phong trào đấu tranh đòi quyền độc lập dân tộc và bảo vệ độc lập dân tộc của các nước thuộc địa trên thế giới trong thế kỷ XX, chủ yếu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1945

  +) đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc điạ tập trung ở miền Nam Châu Phi.

  +) sự tan rã của thuộc điạ Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc.

  +) hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn.
  +) Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á nổ ra sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )