Đặc điểm của miền khí hậu phía Nam là A: khí hậu cận nhiệt gió mùa; mùa đông lạnh, khô; mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều. B: mùa đông lạnh, mùa hạ nón

Question

Đặc điểm của miền khí hậu phía Nam là

A:
khí hậu cận nhiệt gió mùa; mùa đông lạnh, khô; mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều.
B:
mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình năm nhỏ, biên độ nhiệt cao .
C:
mùa đông lạnh với 3 tháng nhiệt độ dưới 200 C, mùa hè nóng và mưa nhiều.
D:
tính chất cận xích đạo, với một mùa khô và mùa khô tương phản sâu sắc.

Isadora 2 years 2021-08-31T06:15:05+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:16:27+00:00

  Đặc điểm của miền khí hậu phía Nam là

  A: khí hậu cận nhiệt gió mùa; mùa đông lạnh, khô; mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều.

  B: mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình năm nhỏ, biên độ nhiệt cao .

  C: mùa đông lạnh với 3 tháng nhiệt độ dưới 200 C, mùa hè nóng và mưa nhiều.

  D: tính chất cận xích đạo, với một mùa khô và mùa khô tương phản sâu sắc.

  0
  2021-08-31T06:16:36+00:00

  Đáp án D

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )