cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt diễn ra như thế nào? kết quả và ý nghĩa của trận chiến

Question

cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt diễn ra như thế nào? kết quả và ý nghĩa của trận chiến

Bernice 1 year 2021-08-27T11:30:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T11:32:27+00:00

  -Khi quân Tống đã chán nản, mệt mỏi, Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công bất ngờ vào thẳng doanh trại giặc.

  -kết quả quân Tống thua to

  -Ý nghĩa lịch sử: Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện sự đồng lòng chiến đấu, dũng cảm kiên cường của các tầng lớp nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược Tống bảo vệ vững chác nền độc lập của Tổ quốc ->đây là cuộc đấu tranh độc đáo nhất

  *) Nguyên nhân thắng lợi:

  – do sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân 

  – do sự chỉ huy tài tình của Lý Thường Kiệt

  – do cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt:

  + tấn công trước để tự vệ

  + xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt để cản giặc

  + giảng hoà khi dành thắng lợi

                                                        ~~CHÚC BẠN HỌC TỐT~~

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )