Công lao của Nen-xơn Man-đê-la đối với Cộng hòa Nam Phi ?

Question

Công lao của Nen-xơn Man-đê-la đối với Cộng hòa Nam Phi ?

Sophronia 2 years 2021-08-24T20:33:50+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-24T20:35:06+00:00

    Ông là vị tổng thống đầu tiên của người da đen,có công chế độ A-pác-thai – một chế độ phân biệt chủng tộc tàn nhẫn , dành lại công bằng , chủ quyền chính đáng cho người da đen

    xin câu trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )