Công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta có những thành tựu gì và bắt đầu từ năm nào

Question

Công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta có những thành tựu gì và bắt đầu từ năm nào

Gerda 2 years 2021-08-23T04:16:33+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:17:35+00:00

  -Những thành tựu to lớn và vững chắc trong Công cuộc Đổi mới toàn diện nền kinh tế nước ta bắt đầu từ năm 1986.

  + Nông nghiệp phát triển sản lượng liên tục lương thực tăng cao,bảo đảm vững chắc vấn đề an ninh lương thực.

  +Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối ,hợp lí hơn theo hướng kinh tế thị trường.

  + Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện rõ rệt.

  +…….

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )