Có ý kiến cho rằng Đại Việt xâm lược nhà Tống, em có suy nghĩ như nào? Vì sao ?

Question

Có ý kiến cho rằng Đại Việt xâm lược nhà Tống, em có suy nghĩ như nào? Vì sao ?

Viva 1 year 2021-08-27T11:00:58+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T11:02:28+00:00

  Em thấy ý kiến trên là ko đúng bởi vì Lý Thường Kiệt cho quân tiến đánh vào nhà Tống để phòng thủ chứ ko Đại Việt ko xâm lược nhà Tống. Đại Việt chỉ tiến đánh vào kinh thành nhà Tống chứ ko phải đánh nhân dân của nhà Tống ko cướp bọc của cải của nhân dân nhà Tống

  0
  2021-08-27T11:02:32+00:00

     Em thấy ý kiến này là ko đúng vì Đại Việt chỉ đến đánh nhà Tống là để phòng thủ, phá mưu kế của nhà Tống rồi tự động quay về Thanh Long chứ ko có ý xâm lược nhà Tóng.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )