có người cho rằng thực hiện nếp sống kỉ luật làm cho con người mất tự do ,em có đồng ý vs í kiến đó ko ? Vì sao ?

Question

có người cho rằng thực hiện nếp sống kỉ luật làm cho con người mất tự do ,em có đồng ý vs í kiến đó ko ? Vì sao ?

Winifred 2 years 2021-08-23T07:19:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:20:45+00:00

  Nếp sống kỉ luật rất cần tht trog đời sống của con người :>

  Tuy nhiên vẫn còn 1 số bạn cho rằng kỉ luật qua mức sẽ khiến cho cn ngừi mất đi sự tự do => Nhưng đã hiểu sai câu hỏi , câu hỏi chỉ hỏi rằng ” có làm cho con ngừi mất đi sự tự do hay ko ” Câu trả lời là ko nhá ~ Cần sống có kỉ luật nhưng ko còn quá mức :vv ????

  0
  2021-08-23T07:20:56+00:00

  tôi không đồng ý với ý kiến đó, tại vì đời sống của mỗi người đề được tự quyết định nhưng họ phải làm đúng trách nhiệm của họ nhưng ko vì thế mà họ làm sai làm trái quy định pháp luật

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )