Có gì khác nhau trong chính sách xuất khẩu tư bản của Anh và Pháp khác nhau như thế nào? Giúp mk vs cá bạn ạ

Question

Có gì khác nhau trong chính sách xuất khẩu tư bản của Anh và Pháp khác nhau như thế nào?
Giúp mk vs cá bạn ạ

Alida 1 year 2021-08-31T23:09:15+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T23:10:54+00:00

    Bạn tham khảo nha!
    Pháp: Xuất khẩu tư bản sang các nước nghèo.
    Anh: Xuất khẩu tư bản lấy lời. 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )