Cơ cấu nền kinh tế nước ta giống và khác với cơ cấu nền kinh tế điển hình của Thế giới như thế nào?

Question

Cơ cấu nền kinh tế nước ta giống và khác với cơ cấu nền kinh tế điển hình của Thế giới như thế nào?

Heulwen 2 years 2021-08-30T18:22:45+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:23:58+00:00

  *Giống nhau:

  -Có 3 ngành chính:nông nghiệp,công nghiệp , dịch vụ.

  -Ngành dịch vụ chiếm phần trăm là khá cao.

  *Khác nhau:

  -Vẫn lệ thuộc vào nông nghiệp.

  NẾU THẤY HAY THÌ VOTE 5 CHO MÌNH NHA

  0
  2021-08-30T18:24:22+00:00

  Giống nhau

  +Có 3 ngành chính:nông nghiệp,công nghiệp và dịch vụ

  +Ngành dịch vụ chiếm phần trăm khá cao

  Khác nhau

  +Vẫn lệ thuộc vào nông nghiệp

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )