chứng minh nhà nước công xã,nhà nước là của dân , do dânvaf vì dân

Question

chứng minh nhà nước công xã,nhà nước là của dân , do dânvaf vì dân

Rowan 1 year 2021-08-30T03:02:36+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:03:51+00:00

  Đáp án:

  Nhà nước công xã , nhà nước là của dân , do dân và vì dân vì:

  + Do dân thành lập

  + Do dân bầu cử cơ quan và do dân nắm giữ

  + Thực hiện lợi ích cho dân

  Bt có từng đó :’)

  ~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơm ~

  @quynhchik852

  Mong bn giúp cho nhóm mk  vs ạ , nhóm đang yếu lắm ạ :(((

  0
  2021-08-30T03:04:11+00:00

  sau khi thành lập công xã đã:

  +giải tán quân đội mà bộ máy cảnh sát chế độ cũ , làm ra các sắc lện phục vụ đời sống nhân dân(vd trang 37 sgk ls 8)

  + quyền hành trong công xã đc nhân dân nắm giữ

  +thực hiện mọi điều để bảo vệ quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của nhân dân

  còn có 1 ý ngoài nx là : nhà nc này thành lập dựa trên giai cấp vô sản hay chính là nhân dân

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )