CHỦ ĐỀ :BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 1.Kể tên các vườn quốc gia ,khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc các đảo và quần đảo nước ta

Question

CHỦ ĐỀ :BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
1.Kể tên các vườn quốc gia ,khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc các đảo và quần đảo nước ta

Theodora 2 years 2021-08-30T17:34:07+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:36:02+00:00

  `+` Khu dự trữ sinh quyển ‘mới toanh’ ở Đồng Nai.

  `+` Khu dự trữ sinh quyển – Quần đảo Cát Bà.

  `+` Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng.

  `+` Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An

  0
  2021-08-30T17:36:03+00:00

   Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

  Khu dự trữ sinh quyển – Vườn quốc gia Cát Tiên

  Khu dự trữ sinh quyển – Quần đảo Cát Bà

  Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng

  Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang

  Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau

  Khu dự trữ sinh quyển – Cù lao Chàm

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )