Chọn đáp án đúng: Câu 1: Quốc gia nào sau đây không thuộc Đông Nam Á biển đảo: A.Thái Lan,Đông-Ti-Mo B.Bru-nây,Phi-líp-pin C.Xin-ga-po,In-đô-nê-xi-a D

Question

Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Quốc gia nào sau đây không thuộc Đông Nam Á biển đảo:
A.Thái Lan,Đông-Ti-Mo
B.Bru-nây,Phi-líp-pin
C.Xin-ga-po,In-đô-nê-xi-a
D.Cam-pu-chia,Việt Nam
Câu 2:Hãy tìm kiến thức chưa đúng về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á
A.Nằm trong đới khí hậu gió mùa nhiệt đới và khí hậu xích đạo.
B.Nằm hoàn toàn trong khu vực nhiệt đới gió mùa thuộc bán cầu Bắc
C.Nằm giữa 2 quốc gia có nên văn minh lớn là Ấn Độ và Trung Quốc
D.Nằm ở phía Đông nam lục địa Á-âu,nơi tiếp giáp giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương
Câu 3:Đặc điêm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia đông nam á
A.Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao
B.Nền kinh tế phát triển nhanh song chưa vững chắc
C.Có nền kinh tế hiện đại
D.Các quốc gia đông nam á có nền kinh tế nghèo nàn,lạc hậu,kém phát triển
Câu 4:Sự tăng trưởng kinh tế khá nhanh của các nước trong khu vực Đông Nam Á là do:
A.Nguồn nhân công rẻ,dồi dào
B.Nguồn tài nguyên thiên nhiên phuong phú
C.Nguốn vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài
D.Tất cả đều đúng
Câu 5:Hiện nay vấn đề cần được quan tâm trong phát triển kinh tế của các nươc Đông Nam Á:
A.Môi trường ô nhiễm,tài nguyên cạn kiệt
B.Thiếu nguồn lao động
C.Tình hình chính trị không ổn định
D.Nghèo đói,dịch bệnh
Câu 6:Những năm đầu các nước trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hợp tác về lĩnh vực:
A.Kinh tế
B.Giáo dục
C.Văn hóa
D.Quân sự
Giúp em 6 câu trắc nghiệm này với ạ

Gerda 1 year 2021-08-30T21:44:59+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:46:26+00:00

  Câu 1: Quốc gia nào sau đây không thuộc Đông Nam Á biển đảo:

  A.Thái Lan,Đông-Ti-Mo

  B.Bru-nây,Phi-líp-pin

  C.Xin-ga-po,In-đô-nê-xi-a

  D.Cam-pu-chia,Việt Nam

  Câu 2:Hãy tìm kiến thức chưa đúng về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á

  A.Nằm trong đới khí hậu gió mùa nhiệt đới và khí hậu xích đạo.

  B.Nằm hoàn toàn trong khu vực nhiệt đới gió mùa thuộc bán cầu Bắc

  C.Nằm giữa 2 quốc gia có nên văn minh lớn là Ấn Độ và Trung Quốc

  D.Nằm ở phía Đông nam lục địa Á-âu,nơi tiếp giáp giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương Câu

  3:Đặc điêm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia đông nam á

  A.Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao

  B.Nền kinh tế phát triển nhanh song chưa vững chắc

  C.Có nền kinh tế hiện đại

  D.Các quốc gia đông nam á có nền kinh tế nghèo nàn,lạc hậu,kém phát triển

  Câu 4:Sự tăng trưởng kinh tế khá nhanh của các nước trong khu vực Đông Nam Á là do:

  A.Nguồn nhân công rẻ,dồi dào

  B.Nguồn tài nguyên thiên nhiên phuong phú

  C.Nguốn vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài

  D.Tất cả đều đúng

  Câu 5:Hiện nay vấn đề cần được quan tâm trong phát triển kinh tế của các nươc Đông Nam Á:

  A.Môi trường ô nhiễm,tài nguyên cạn kiệt

  B.Thiếu nguồn lao động

  C.Tình hình chính trị không ổn định

  D.Nghèo đói,dịch bệnh

  Câu 6:Những năm đầu các nước trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hợp tác về lĩnh vực:

  A.Kinh tế

  B.Giáo dục

  C.Văn hóa

  D.Quân sự

  0
  2021-08-30T21:46:50+00:00

  câu 1;D Cam-pu-chia,Việt Nam

  câu 2;B Nằm hoàn toàn trong khu vực nhiệt đới gió mùa thuộc bán cầu Bắc

  câu 3;B Nền kinh tế phát triển nhanh song chưa vững chắc

  câu 4;A Nguồn nhân công rẻ,dồi dào

  câu 5;A Môi trường ô nhiễm,tài nguyên cạn kiệt

  câu 6; D Quân sự

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )