Cho tình huống : cuối năm học, a bàn với các bạn : muốn ôn đề cương đỡ vất vả, cần chia ra mỗi người học một nửa đề cương, rồi mang đến trao đổi với n

Question

Cho tình huống : cuối năm học, a bàn với các bạn : muốn ôn đề cương đỡ vất vả, cần chia ra mỗi người học một nửa đề cương, rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, kiểm tra, ai cũng làm bài được, vì hai người ngồi một bàn. Nghe vậy, nhiều bạn khen đó là cảnh làm hay, vừa năng suất, vừa có chất lượng mà lại nhàn thân.
Cậu hỏi :…em có tán thành cảnh làm đó không? Vì sao

Olwen 1 year 2021-08-18T19:06:52+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:08:27+00:00

  em không tán thành việc đó vì nó vùa là gian lân trong thi cử mà mình lạ bị mất kiến thức nũa

  0
  2021-08-18T19:08:44+00:00

  em không đồng ý với ý kiến đó vì

  cả một đề cương học là tất cả kiến thức trong năm học vừa qua mỗi học sinh cần phải tự làm và hiểu bài , và làm như trên là  ” chép bài của nhau ”

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )