cho mk hỏi: Hãy nêu những chính sách của phái gia cô banh; CẢM ƠN

Question

cho mk hỏi:
Hãy nêu những chính sách của phái gia cô banh;
CẢM ƠN

Thekla 1 year 2021-08-30T22:00:34+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T22:01:39+00:00

  – Để đưa đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo, việc đầu tiên mà những người Giacôbanh quan tâm là phải giải quyết vấn đề ruộng đất – đòi hòi cơ bản của quần chúng nông dân ; qua đó, động viên họ tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.
  – Đạo luật ngày 3-6 quy định tịch thu ruộng đất của quý tộc phong kiến chia thành nhiều mảnh nhỏ, bán theo phương thức trả dần trong 10 năm. Do vậy, mỗi nông dân đều có quyền sở hữu một mảnh ruộng.
  Tháng 6 – 1793, Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố chế độ cộng hoà, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xoá bỏ.
  – Ngày 23 – 8 – 1793, Quốc hội thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc” để huy động sức mạnh của nhân dân cả nước chống “thù trong, giặc ngoài” ; ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ, đồng thời ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân. Hưởng ứng lệnh tổng động viên, 42 vạn người đã tình nguyện tham gia đội quân cách mạng. Nhờ vậy, phái Giacôbanh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới. Cách mạng Pháp đã đạt tới đỉnh cao.

  0
  2021-08-30T22:02:03+00:00

  Chính trị: Chính quyền Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trấn áp và trừng trị bọn phản Cách mạng, giải quyết nhu cầu của nhân dân, thiết lập nên nền dân chủ Cách mạng.

  Kinh tế: Giải quyết và đáp ứng nhu cầu của nhân dân như chia ruộng đất cho dân, trưng thu lúa mì, quy định giá bán các mặt hàng thiết yếu cho dân nghèo, quy định mức lương tối đa cho công nhân.

  Quân sự: Chính quyền Cách mạng thông qua sắc lệnh Tổng động viên toàn quốc, quân đội huy động sức mạnh của nhân dân chống thù trong, giặc ngoài.

  Chúc bạn học tốt!

  Cho mình CTLHN nha!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )