Cho mình những câu hỏi nâng cao liên quan đến bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC. Giúp mình với nha mn

Question

Cho mình những câu hỏi nâng cao liên quan đến bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC. Giúp mình với nha mn

Bridget 2 years 2021-08-30T14:48:50+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T14:50:00+00:00

  Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế.

  Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

  Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840.

  Nêu những điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen.

  “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu của nó.

  – Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 – 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

  cho ctlhn nha

  0
  2021-08-30T14:50:03+00:00

  Đáp án:

  – Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế.

  – Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

  – Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840.

  – Nêu những điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen.

  – “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu của nó.

  – Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 – 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

  ~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơm ~

  @quynhchik852

  Mong bn giúp cho nhóm mk  vs ạ , nhóm đang yếu lắm ạ :(((

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )