Cho mik hỏi tại sao dương lịch đc sử dụng thông dụng hơn vậy

Question

Cho mik hỏi tại sao dương lịch đc sử dụng thông dụng hơn vậy

Alethea 2 years 2021-08-23T02:59:09+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:00:58+00:00

  theo em thì dương lịch được sử dụng nhiều hơn vì dương lịch nó dễ tính hơn âm lịch mà âm lịch chênh lệch với dương lịch nhiều hơn.

  0
  2021-08-23T03:00:58+00:00

  Theo em là do lịch này tính theo số dương nên sẽ dễ hơn và được sử dụng nhiều hơn. Còn lịch âm thì khó tính hơn và chệch hẳn với ngày dương. Những sự kiện cũng xảy ra theo lịch dương nên tính theo lịch dương.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )