Cho biết sự khác nhau về chính sách xuất khẩu tư bản giữa Anh bà Pháp

Question

Cho biết sự khác nhau về chính sách xuất khẩu tư bản giữa Anh bà Pháp

Azura 2 years 2021-08-30T18:59:40+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T19:00:50+00:00

    Sự khác nhau cơ bản của xuất khẩu tư bản giữa Anh và Pháp đó là hình thức xuất khẩu. Trong khi Anh chú trọng xuất khẩu tư bản, đầu tư cho thuộc địa và thu lợi từ sự phát triển kinh tế thuộc địa thì Pháp chú trọng cho các nước vay nợ và thu lợi từ những khoản vay nặng lãi.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )