Cho biết những cuộc di dân nào có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội

Question

Cho biết những cuộc di dân nào có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội

Alula 1 year 2021-08-30T03:08:08+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:09:14+00:00

  Những cuộc di dân có tổ chức tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội.

  0
  2021-08-30T03:09:47+00:00

  Những cuộc di dân có tổ chức vẫn được tiến hành tổ chức ở một số nước với mục đích khai hoang vùng đất mới để trồng cây công nghiệp, xây dựng các khu công nghiệp mới làm cho kinh tế phát triển. Vì thế, những cuộc di dân có tổ chức có tác dụng tích cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )