Cho biết các nguyên nhân dẫn đến các làn sóng di dân của đới nóng

Question

Cho biết các nguyên nhân dẫn đến các làn sóng di dân của đới nóng

Dilys 1 year 2021-08-30T03:22:02+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:23:17+00:00
  • Tự phát: Thiên tại lũ lụt, hạn hán
  • Do chiến tranh và xung đột tộc người
  • Nghèo đói và thiếu việc làm, kinh tế chậm phát triển, nâng cao mức sống
  • Tự giác để khai hoang, xây dựng những vùng kinh tế mới, khai thác tài nguyên thiên nhiên xuất khẩu lao động.
  • Xây dựng các công trình công cộng, các khu công nghiệp.

  0
  2021-08-30T03:23:23+00:00

  các nguyên nhân dẫn đến các làn sóng di dân của đới nóng;

  Do khủng hoảng kinh tế,do chiến tranh xung đột,do dịch bệnh hoàn hành,thiếu lương thực, thiếu nước, nhu cầu của cải không đáp ứng đủ

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )