Cho bảng số liệu về giá trị xuất, nhập khẩu Nhật Bản. Đơn vị: Tỉ USD Hình có sẵn trên nhé – Nhận xét : Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị

Question

Cho bảng số liệu về giá trị xuất, nhập khẩu Nhật Bản. Đơn vị: Tỉ USD
Hình có sẵn trên nhé
– Nhận xét : Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu Nhật Bản.
– Cho bảng số liệu và biểu đồ rút ra nhận xét

cho-bang-so-lieu-ve-gia-tri-uat-nhap-khau-nhat-ban-don-vi-ti-usd-hinh-co-san-tren-nhe-nhan-et-ve

Isadora 1 year 2021-08-19T19:07:48+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T19:09:29+00:00

    – Tỉ lệ xuất khẩu cao hơn nhập khẩu

    – Thời kì 2000 -> 2010 tỉ lệ xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng gần như nhau, nhanh… 

    cho-bang-so-lieu-ve-gia-tri-uat-nhap-khau-nhat-ban-don-vi-ti-usd-hinh-co-san-tren-nhe-nhan-et-ve

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )