cho bảng số liệu tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2003 Năm | 1950 | 1960 | 1970 | 1980

Question

cho bảng số liệu
tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2003
Năm | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 |1990 | 2003 |
Điện ( tỉ km/h ) | 967 | 2340 | 4962 | 8247 | 11832 |14851|
Năm 1950 = 100% xử lí số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng theo đơn vị (%) thành lập bảng số liệu tinh. biểu diễn , nhận xét và giải thích sự phát triển của các sản phẩm điện .
( giải giúp mình bài này với )

Felicity 2 years 2021-08-31T22:47:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T22:49:26+00:00

  Nhận xét

  + Sản lượng điện của nước ta đều có xu hướng tăng qua các năm

  + Tốc độ tăng sản lượng dầu mỏ, than và điện có sự khác nhau:

  -Điện và than tăng liên tục qua các năm, trong đó điện tăng nhanh nhất.

  -Dầu mỏ tăng trưởng không ổn định và tốc độ tăng chậm nhất.

  =>Điện phát triển

  Giải thích cho bạn

  + Điện tăng nhanh nhất do:  phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất và sinh hoạt, phục hồi các nhà máy điện cũ, xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều nhà máy điện mới…

  + Sản lượng công nghiệp năng lượng có xu hướng tăng do: cơ sở nguồn nguyên – nhiên liệu phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất…

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )