Cho bảng số liệu: Sản lượng lương thực LB NGa( đơn vị triệu tấn) Năm 1995 2000 2003 2004 SLLT 62.0 64.3

Question

Cho bảng số liệu:
Sản lượng lương thực LB NGa( đơn vị triệu tấn)
Năm 1995 2000 2003 2004
SLLT 62.0 64.3 92.0 78.2
a,vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện SLLT LB Nga giai đoạn 1995-2004
b, Nhận xét

Verity 1 year 2021-08-27T10:32:13+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T10:33:44+00:00

  Nhận xét:

  Giai đoạn 1995 -2005, sản lượng lương thực của LB Nga tăng lên (từ 62 triệu tấn lên 78,2 triệu tấn), nhưng còn biến động:

  – Từ năm 1995 – 1998: sản lượng lương thực giảm (từ 62 triệu tấn xuống 46,9 triệu tấn), thời kì này kinh tế LB Nga rơi vào khủng hoảng kéo dài.

  – Giai đoạn 1998 – 2005: sản lượng lương thực tăng lên nhanh từ 46,9 triệu tấn lên 78,2 triệu tấn (đặc biệt năm 2002 sản lượng đạt tới 92 triệu tấn).

    Đây là kết quả của chiến lược kinh tế mới từ năm 2000, đã từng bước đưa LB Nga thoát khỏi khủng hoảng và đạt nhiều thành tựu mới.

  cho-bang-so-lieu-san-luong-luong-thuc-lb-nga-don-vi-trieu-tan-nam-1995-2000-2003-2004-sllt-62-0

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )