Chính sách: “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” mà Mĩ áp dụng để chiếm các nước Mĩ La Tinh là gì?

Question

Chính sách: “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” mà Mĩ áp dụng để chiếm các nước Mĩ La Tinh là gì?

Elfleda 1 year 2021-08-30T21:39:35+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:40:52+00:00

  Chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô la” mà Mỹ áp dụng để chiếm các nước Mỹ Latinh là:

  Dùng sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc vào Mĩ

  0
  2021-08-30T21:41:31+00:00

  Chính sách: “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” mà Mĩ áp dụng để chiếm các nước Mĩ La Tinh là :

   –> Dùng sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao để ép các nước Mĩ Latinh phải lệ thuộc vào Mĩ, biến khu vực này thành “sân sau” của Mĩ 

  #học_giỏi 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )