Chiến thắng tiêu biểu nhất của quân dân Hà Nội trong quá trình chiến đấu chống Pháp xâm lược Bắc Kì

Question

Chiến thắng tiêu biểu nhất của quân dân Hà Nội trong quá trình chiến đấu chống Pháp xâm lược Bắc Kì

Alida 1 year 2021-08-19T19:02:53+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:04:09+00:00

  Chiến thắng tiêu biểu nhất của quân dân Hà Nội trong quá trình chiến đấu chống Pháp xâm lược Bắc Kì là chiến thắng trận Cầu Giấy lần 1 (1873) và trận Cầu Giấy lần 2 (1883)

  0
  2021-08-19T19:04:34+00:00

  Trận Cầu Giấy

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )