Câu1:Nghành công nghiệp có cơ cấu đa dạng, phòng phú, từ những năm 1990. A.Công nghiệp thực phẩm B.Công nghiệp cơ khí C.Công nghiệp sản xuất hàng tiêu

Question

Câu1:Nghành công nghiệp có cơ cấu đa dạng, phòng phú, từ những năm 1990.
A.Công nghiệp thực phẩm
B.Công nghiệp cơ khí
C.Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
B.Công nghiệp sản xuất hóa chất.
Câu2:Ý nào sao đây không phải là ưu điểm của dầu mỏ.
A. Khả năng sinh nhiệt lớn
B. Ít sinh ra bụi.
C. Dễ sử dụng vân chuyển
D. Sản lượng nhiều, giá thành thấp
Câu3: Đặc điểm cua nghành công nghiệp điện tử-tin học.
A.it gây ô nhiễm môi trường, không cần tích lớn, ít sử dụng nhiên liệu.
B.it vốn đầu tư, không cần trình độ cao, sự dụng nhiều lao động phổ thông.
C.cơ cầu nghành đã dang, tăng tịcj lũy cho KT, có khả năng xuất khẩu.
Câu4:thì tứ quy mô từ nhỏ đến lon, có các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
A. Dỉm công nghiệp, khu công nghep tập trung, trung tâm công nghiệp , vùng công nghiệp.
B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp.
C. Khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp.
D. Trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, khu công nghiệp tập trung.

Fiona 2 years 2021-08-30T18:32:02+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:33:41+00:00

  1 B,2B,3A,4A

  0
  2021-08-30T18:33:59+00:00

  Câu1:Nghành công nghiệp có cơ cấu đa dạng, phòng phú, từ những năm 1990.

  A.Công nghiệp thực phẩm

  B.Công nghiệp cơ khí

  C.Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

  B.Công nghiệp sản xuất hóa chất.

  Câu2:Ý nào sao đây không phải là ưu điểm của dầu mỏ.

  A. Khả năng sinh nhiệt lớn

  B. Ít sinh ra bụi.

  C. Dễ sử dụng vân chuyển

  D. Sản lượng nhiều, giá thành thấp

  Câu3: Đặc điểm cua nghành công nghiệp điện tử-tin học.

  A.it gây ô nhiễm môi trường, không cần tích lớn, ít sử dụng nhiên liệu.

  B.it vốn đầu tư, không cần trình độ cao, sự dụng nhiều lao động phổ thông.

  C.cơ cầu nghành đã dang, tăng tịcj lũy cho KT, có khả năng xuất khẩu.

  Câu4:thì tứ quy mô từ nhỏ đến lon, có các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

  A. Dỉm công nghiệp, khu công nghep tập trung, trung tâm công nghiệp , vùng công nghiệp.

  B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp.

  C. Khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp.

  D. Trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, khu công nghiệp tập trung.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )