Câu hỏi này ở bài 11: Nêu nhận xét của em về các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? Đặc điểm nổi bật trong chính sách thuộc địa của chủ n

Question

Câu hỏi này ở bài 11: Nêu nhận xét của em về các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? Đặc điểm nổi bật trong chính sách thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á là gì?

Bridget 2 years 2021-08-23T03:55:49+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:57:04+00:00

  @Meo_

  * Nhận xét như sau:

  – Các nước ĐNA cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là các nước có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên, có nguồn nhân công rẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

  – Các nước tư bản phương Tây luôn nhòm ngó và tiến hành xâm lược các nước ĐNA: Anh xâm chiếm Mã Lai, Miến Điện; Pháp chiếm Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào; Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Phi-líp-pin; Hà Lan và Bồ Đào Bga thôn tín In-đô-nê-si-a; chỉ có Xiêm thoát khỏi tình trạng là nước thuộc địa

  * Đặc điểm nổi bật trong chính sách thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á là:

  – Chính sách cai trì hà khắc, vơ vét, đàn áp và nhất là chính sách chia để trị.

  0
  2021-08-23T03:57:38+00:00

  Nhận xét :– Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm (Thái Lan), đều trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

  – Sau khi thôn tính các nước Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây đều thi hành những chính sách cai trị hà khắc: vơ vét, đàn áp, chia để trị.

  – Do chính sách cai trị của thực dân phương Tây càng làm tăng thêm các mâu thuẫn trong xã hội. Từ đó, nhân dân các nước thuộc địa đã liên tiếp nổi dậy đấu tranh giành chính quyền với nhiều hình thức khác nhau.

  – Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đều thất bại. Tuy nhiên, nó làm cơ sở cho sự phát triển của các phong trào đấu tranh ở những giai đoạn tiếp theo.

  Đặc điểm nổi bật : Tùy tình hình cụ thể mà mỗi nước thực dân có chính sách cai trị, bóc lột khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung đều có những điểm nổi bật: Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc, không mở mang công nghiệp ở thuộc địa, tăng các loại thuế, mở đồn điền, bắt lính, đàn áp phong trào yêu nước.

  chúc bạn học tốt =)))

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )