Câu 7. *ở độ cao 300m thì nhiệt độ là 25 độ vậy khi ở độ cao là 400m thì nhiệt độ lúc đó là bao nhiêu độ c 1 điểm A. 24.4 B. 25 C. 25.6 D. 26

Question

Câu 7. *ở độ cao 300m thì nhiệt độ là 25 độ vậy khi ở độ cao là 400m thì nhiệt độ lúc đó là bao nhiêu độ c
1 điểm
A. 24.4
B. 25
C. 25.6
D. 26

Bernice 1 year 2021-08-30T02:28:06+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:29:38+00:00

  A

  0
  2021-08-30T02:29:46+00:00

  Đáp án: A

  Khi kên cao 100m thì trung bình nhiệt độ sẽ giảm xuống 0.6 độ C

  Vậy khi lên cao 300m thì nhiệt độ sẽ giảm xuống 1.8 độ C

  => Nhiệt độ ở độ cao 0m là 26.8 độ C

  => Nhiệt độ ở độ cao 400m là : 26.8 +(0.6 x 4) = 24.4 độ C

  nhớ vote cho mik nha

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )