Câu 6: Phương pháp kí hiệu không có khả năng biểu hiện A. vị trí phân bố của đối tượng. B. số lượng (quy mô) của đối tượng địa lí. C. giá trị tổng cộn

Question

Câu 6: Phương pháp kí hiệu không có khả năng biểu hiện
A. vị trí phân bố của đối tượng.
B. số lượng (quy mô) của đối tượng địa lí.
C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.
D. chất lượng của đối tượng.

Ula 2 years 2021-08-23T03:42:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:44:28+00:00

  $C$: nha !

  0
  2021-08-23T03:44:48+00:00

  C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )