câu 5:trình bày đặc điểm,thuận lợi,khó khăn về dân cư-xã hội của vùng đông nam bộ?

Question

câu 5:trình bày đặc điểm,thuận lợi,khó khăn về dân cư-xã hội của vùng đông nam bộ?

Rowan 2 years 2021-08-30T11:06:43+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T11:08:13+00:00

  – Đặc điểm dân cư của vùng Đông Nam Bộ:

  + Đông Nam Bộ là vùng đông dân, có lực lượng lao động dồi dào nhất là lao động lành nghề, thị trường tiêu dùng rộng lớn.

  + Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố đông dân nhất cả nước

  + Vùng có tỉ lệ dân thành thị, mật độ dân số cao nhất cả nước.

  – Khó khăn:

  +  Lao động từ nhiều nơi khác đến nhiều nên dân số tăng cao gây sức ép dân số đến các đô thị trong vùng.

  – Thuận lợi:

  + Lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, người lao động có tay nghề cao, năng động thúc đẩy kinh tế phát triển.

  0
  2021-08-30T11:08:38+00:00

  ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ và xã hội CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ:

  – Dân cư :

  + Đông Nam Bộ là vùng đông dân, có lực lượng lao động dồi dào nhất là lao động lành nghề, thị trường tiêu dùng rộng lớn.

  + Vùng có tỉ lệ dân thành thị, mật độ dân số cao nhất cả nước.

  + Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố đông dân nhất cả nước

  + Số dân: Đông dân (16,6 triệu người năm 2016).

  + Mật độ dân số khá cao (434 người/km2).

  + Tỉ lệ dân thành thị cao nhất cả nước.

  + Lao động dồi dào với tay nghề cao, thị trường tiêu thụ lớn. Là vùng có sức hút mạnh với lao động cả nước.

  – Xã hội:

  + Hầu hết các chỉ tiêu xã hội của vùng đều cao hơn cả nước.

  + Đời sống người dân ở mức cao.

  + Nhiều di tích lịch sử, văn hoá có ý nghĩa lớn để phát triển du lịch.

  Thuận lợi:

  – Lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, người lao động có tay nghề cao, năng động thúc đẩy kinh tế phát triển.

  Khó khăn:

  – Lao động từ nhiều nơi khác đến nhiều nên dân số tăng cao gây sức ép dân số đến các đô thị trong vùng.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )