Câu 5: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm nào dưới đây? A. Có sự phân bố theo những đ

Question

Câu 5: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm nào dưới đây?
A. Có sự phân bố theo những điểm cụ thể
B. Có sự di chuyển theo các tuyến
C. Có sự phân bố theo tuyến
D. Có sự phân bố rải rác

Alethea 2 years 2021-08-23T03:51:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:52:47+00:00

  B. Có sự di chuyển theo các tuyến

  0
  2021-08-23T03:53:26+00:00

  B. Có sự di chuyển theo các tuyến

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )