Câu 4. Thuận lợi về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng không phải là A. hơn 50% diện tích là đất nông nghiệp, 7

Question

Câu 4. Thuận lợi về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng không
phải là
A. hơn 50% diện tích là đất nông nghiệp, 70% là đất phù sa màu mỡ.
B. nguồn nước dồi dào, bao gồm nước mặt, nước ngầm, nước nóng, nước khoáng.
C. đường bờ biển dài 400 km, thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển.
D. vùng giàu tài nguyên khoáng sản, thuận lợi phát triển công nghiệp

Winifred 2 years 2021-08-30T08:59:13+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T09:00:15+00:00

  C :đường bờ biển dài 400 km, thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển

  0
  2021-08-30T09:00:52+00:00

  #Ruy #We are ONE !

  Câu 4. Thuận lợi về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng không phải là

  A. hơn 50% diện tích là đất nông nghiệp, 70% là đất phù sa màu mỡ.

  B. nguồn nước dồi dào, bao gồm nước mặt, nước ngầm, nước nóng, nước khoáng.

  C. đường bờ biển dài 400 km, thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển.

  D. vùng giàu tài nguyên khoáng sản, thuận lợi phát triển công nghiệp

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )