Câu 4: Muốn thể hiện các sự vật di chuyển theo các tuyến, thường dùng A. phương pháp kí hiệu. B. phương pháp đường chuyển động. C. phương pháp bản đồ,

Question

Câu 4: Muốn thể hiện các sự vật di chuyển theo các tuyến, thường dùng
A. phương pháp kí hiệu.
B. phương pháp đường chuyển động.
C. phương pháp bản đồ, biểu đồ.
D. phương pháp đường đẳng trị.

Euphemia 2 years 2021-08-23T03:58:05+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:59:14+00:00

  câu 4

  C.phương pháp bản đồ ,biểu đồ 

  0
  2021-08-23T03:59:49+00:00

  ý c

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )