câu 4. Lượng mưa trung bình năm là…? 1 điểm A. Tổng lượng mưa 12 tháng trong năm. B. Tổng lượng mưa của nhiều năm cộng lại rồi chia cho số năm.

Question

câu 4. Lượng mưa trung bình năm là…?
1 điểm
A. Tổng lượng mưa 12 tháng trong năm.
B. Tổng lượng mưa của nhiều năm cộng lại rồi chia cho số năm.

Lani 1 year 2021-08-30T02:23:05+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:24:31+00:00

  B đó bạn

  0
  2021-08-30T02:25:03+00:00

  câu 4. Lượng mưa trung bình năm là…?  

  A. Tổng lượng mưa 12 tháng trong năm.

  B. Tổng lượng mưa của nhiều năm cộng lại rồi chia cho số năm.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )