Câu 34 ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của lãnh địa phong kiến ở tây âu thời trung đại A là vùng đất do vua ban cấp hoặc phong tặng cho các quý tộc

Question

Câu 34 ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của lãnh địa phong kiến ở tây âu thời trung đại
A là vùng đất do vua ban cấp hoặc phong tặng cho các quý tộc và tăng lữ
B thuộc quyền sở hữu của quý tộc hoặc tăng lữ
C là một cơ sở kinh tế đơn vị chính trị độc lập
D thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa song nhà vua có quyền can thiệp vào các công việc trong lãnh địa

Azura 2 years 2021-08-18T13:02:16+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:03:34+00:00

  Câu 34 ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của lãnh địa phong kiến ở tây âu thời trung đại

  A là vùng đất do vua ban cấp hoặc phong tặng cho các quý tộc và tăng lữ

  B thuộc quyền sở hữu của quý tộc hoặc tăng lữ

  C là một cơ sở kinh tế đơn vị chính trị độc lập

  D thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa song nhà vua có quyền can thiệp vào các công việc trong lãnh địa 

  => Vua không phải là tổng tư lệnh tối cao về quân sự vì mỗi lãnh địa đã có quân đội riêng, nhà vua đóng vai trò là lãnh chúa lớn

  $Xin hay nhất$

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )