Câu 33 lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là A nô lệ B nông dân tự do C nông nô D lãnh chúa phong kiến

Question

Câu 33 lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là
A nô lệ
B nông dân tự do
C nông nô
D lãnh chúa phong kiến

Alethea 2 years 2021-08-18T13:20:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:21:41+00:00

  C. Nông nô.

  – Đáp án A và B sai vì chưa đầy đủ.

  – Đáp án D sai vì lãnh chúa phong kiến giống như là những vị vua ăn chơi xa xỉ, bóc lột sức dân ; quyền hành như những ông vua con.

  -> C.Nông nô là đáp án đúng, chính xác và đầy đủ nhất.

  0
  2021-08-18T13:22:11+00:00

  Câu 33: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là

  A nô lệ

  B nông dân tự do

  C nông nô

  D lãnh chúa phong kiến

  Giải thích: Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )