Câu 32 hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến tây âu là A lãnh chúa và ông dân tự do B chủ nô và nô lệ C địa chủ và nông dân D lãnh chúa và nôn

Question

Câu 32 hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến tây âu là
A lãnh chúa và ông dân tự do
B chủ nô và nô lệ
C địa chủ và nông dân
D lãnh chúa và nông nô

Thekla 2 years 2021-08-18T13:25:15+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:26:56+00:00

  $\text{~~Holi~~}$

  $\text{_bài làm_}$

  $\text{→ D. Lãnh chúa và nông nô.}$

  $\text{Giải thích:}$

  $\text{→ Các tướng lĩnh và quý tộc người Giéc-man được phong chức tước và sở hữu nhiều ruộng đất và trở nên giàu có, có quyền lực trở thành các lãnh chúa.}$

  $\text{→ Các nông dân và các nô lệ bị mất ruộng đất nên phải đi làm thuê trong các lạnh địa phong kiến nên trở thành tầng lớp nông nô.}$

  $\text{⇒ Hình thành hai gia cấp lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến Tây Âu.}$

  0
  2021-08-18T13:27:00+00:00

  Câu 32 hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến tây âu là

  A lãnh chúa và ông dân tự do

  B chủ nô và nô lệ

  C địa chủ và nông dân

  D lãnh chúa và nông nô

  => Quý tộc người Giec-man được phong chức tước và ruộng đất trở nên giàu có -> trở thành các lãnh chúa. Nông dân và nô lệ bị mất hết ruộng phk làm thuê trong các lãnh địa -> trở thành nông nô -> Hình thành 2 giai cấp trong xã hội: lãnh chúa và nông nô

  $Xin hay nhất$

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )