Câu 31 năm 476 ở tây âu diễn ra sự kiện lịch sử nào A đế quốc rô ma được thành lập B đế quốc rô ma lâm vào khủng hoảng C đế quốc rô ma bị diệt vong D

Question

Câu 31 năm 476 ở tây âu diễn ra sự kiện lịch sử nào
A đế quốc rô ma được thành lập
B đế quốc rô ma lâm vào khủng hoảng
C đế quốc rô ma bị diệt vong
D đế quốc rô ma bị người giéc ma xâm lược

Tryphena 2 years 2021-08-18T13:17:00+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:18:40+00:00

  Câu 31 năm 476 ở tây âu diễn ra sự kiện lịch sử nào

  A đế quốc rô ma được thành lập

  B đế quốc rô ma lâm vào khủng hoảng

  C đế quốc rô ma bị diệt vong

  D đế quốc rô ma bị người giéc ma xâm lược

  =>  Năm 476, ở Tây Âu Đế quốc Rô ma được thành lập -> Đế quốc Rô ma lâm vào khủng hoảng -> bị diệt vong

  $Xin – hay – nhất$

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )