Câu 3: Ý nào dưới đây không phải là các kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu? A. Hình học. B. Chữ. C. Tượng hình. D. Đường thẳng.

Question

Câu 3: Ý nào dưới đây không phải là các kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu?
A. Hình học.
B. Chữ.
C. Tượng hình.
D. Đường thẳng.

Vera 2 years 2021-08-23T04:01:45+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:03:03+00:00

  Câu 3: Ý nào dưới đây không phải là các kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu?

  A. Hình học. B. Chữ. C. Tượng hình. D. Đường thẳng.

  Chỉ có 3 dạng kí hiệu: Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, tượng hình

  0
  2021-08-23T04:03:08+00:00

  Câu 3: Ý nào dưới đây không phải là các kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu?

  A. Hình học.

  B. Chữ.

  C. Tượng hình.

  D. Đường thẳng.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )