Câu 3: Trình bày nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. Phát biểu ý kiến của anh (chị) về nguyên tắc: Tôn trọng quyền bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và

Question

Câu 3: Trình bày nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. Phát biểu ý kiến của anh (chị) về nguyên tắc: Tôn trọng quyền bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

Edana 1 year 2021-08-30T03:04:49+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:06:00+00:00

  Nguyên tắc hoạt động:

  + Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

  + Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  + Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

  – Nghĩa là tổ chức này lập ra là để duy trò hoà bình an ninh thế giới , phát triển hữu nghĩ giữa các nước chứ không chen chân vào việc ủng hộ chiến tranh , xâm chiếm lãnh thổ hay ko khích bác li gián đoàn kết của nước bạn, xen vào nội bộ nước khác..

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )