Câu 3. Lượng hơi nước trong không khí là 17g/m3. Vậy nhiệt độ lúc đó là bao nhiêu? * 2 điểm A. 10 B. 20 C. 30

Question

Câu 3. Lượng hơi nước trong không khí là 17g/m3. Vậy nhiệt độ lúc đó là bao nhiêu? *
2 điểm
A. 10
B. 20
C. 30

Thekla 1 year 2021-08-30T02:34:08+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:35:16+00:00

  Câu B

  0
  2021-08-30T02:35:27+00:00

  B.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )