Câu 21: Đâukhông phải là thế mạnh của các nước Bắc Âu: A. Khai thác gỗ B. Công nghiệp C. Hải sản D. Thủy điện Câu 22: Các loài thú có túi ở: A. Ch

Question

Câu 21: Đâukhông phải là thế mạnh của các nước Bắc Âu:
A. Khai thác gỗ B. Công nghiệp C. Hải sản D. Thủy điện
Câu 22: Các loài thú có túi ở:
A. Châu Đai Dương B. Châu Mĩ C. Châu Phi D. Châu Âu
Câu 23: Một số nông sản chính ở Bắc Mĩ là:
A. lúa mì, ngô, bông B. nho, cam, chanh
C. Tất cả các phương án đều đúng D. bò, lợn
Câu 24: Đặc điểm sông ngòi của Nam Âu là gì?
A. Ngắn và dốc B. Đóng băng vào mùa đông
C. Tất cả đáp án đều sai D. Sâu trong nội địa
Câu 25: Có mấy hình thức sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 26: Địa hình bờ biển fi-o chủ yếu ở:
A. Đông Âu. B. Nam Âu C. Tây và Trung Âu. D. Bắc Âu.
Câu 27: Đâukhông phải đặc điểm kinh tế châu Âu?
A. Dịch vụ đa dạng, phát triển. B. Công nghiệp khai thác phát triển.
C. Nông nghiệp tiến tiến, hiêu quả cao. D. Công nghiệp hiện đại, phát triển sớm.
Câu 28: Vùng trồng nho, cam,chanh chủ yếu ở:
A. Nam Âu B. Đông Âu. C. Tây và Trung Âu. D. Bắc Âu.
Câu 29: Đồng bằng A-ma-dôn nằm ở:
A. Quần đảo Ăng ti. B. Nam Mĩ C. Trung Mĩ D. Bắc Mĩ
Câu 30: Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo chiều nào?
A. Tây Nam B. Đông Bắc C. Đông Nam D. Tây Đông
Câu 31: Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Âu là:
A. chưa tới 0,4% B. chưa tới 0,2% C. chưa tới 0,1% D. chưa tới 0,3%
Câu 32: Phần lớn người Châu Âu thuộc chủng tộc:
A. Nê gro ít B. Ơ rô pê ô ít C. Ô xtra lô ít D. Môn gô lô ít
Câu 33: Châu lục gồm hai lục địa có cấu trúc núi ở phía tây, đồng bằng ở giữa, sơn nguyên phía đông:
A. Châu Phi . B. Châu Âu C. Châu Mĩ D. Châu Đai Dương
Câu 34: Đồng bằng rộng lớn nhất Châu Âu ở đâu?
A. Đông Âu B. Tây và Trung Âu C. Bắc Âu D. Nam Âu
Câu 35: Đây không phải vai trò của rừng A-ma-dôn
A. Dự trữ sinh học quý B. Phát triển nhiều ngành kinh tế
C. Lá phổi của thế giới D. Là vung thưa dân.
Câu 36: NAFTA là khối kinh tế ở:
A. Châu Phi B. Châu Mĩ C. Châu Nam cực D. Châu Đai Dương
Câu 37: Mật độ dân số trung bình của Châu Âu là:
A. 70 người/km² B. 50 người/km² C. 60 người/km² D. 80 người/km²
Câu 38: Diện tich Châu Âu là ( triêu km2)
A. 42 B. 14 C. 10 D. 8,5
Câu 39: Châu lục nào có mật độ dân số thấp nhất thế giới?
A. Châu Âu B. Châu Đai Dương C. Châu Mĩ D. Châu Phi
Câu 40: Ở Châu Âu, tỉ trọng ngành chăn nuôi. . .
A. bằng trồng trọt B. thấp hơn trồng trọt C. cao hơn trồng trọt D. Cả 3 đều sai
Câu 41: Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì?
A. Mang tính tự phát
B. Mang tính quy hoạch
C. Mang tính tổ chức
D. Cả 3 phương án trên đều đúng
Câu 42: Những khó khăn trong việc phát triển nông nghiệp của các nước Trung và Nam Mĩ?
A. Thiếu vốn đầu tư, phụ thuộc vào nước ngoài về vốn, sử dụng vốn hiệu quả
B. Thiếu vốn đầu tư, phụ thuộc vào nguồn vốn trong nước, sử dụng vốn thiếu hiệu quả
C. Thừa vốn đầu tư, phụ thuộc vào nước ngoài về vốn, sử dụng vốn thiếu hiệu quả
D. Thiếu vốn đầu tư, phụ thuộc vào nước ngoài về vốn, sử dụng vốn thiếu hiệu quả
Câu 43: Vị trí địa lí của châu Mĩ trải dài từ . . . . . đến . . . . .?
A. Vòng cực Bắc, vòng cực Nam
B. Vòng cực Nam, vòng cực Bắc
C. Chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam
D. Chí tuyến Nam, chí tuyến BắcCâu 28: Nơi hẹp nhất của Châu Mĩ là:
A. Eo Trung Mĩ
B. Eo Caribe
C. Eo Pa-na-ma
D. Cả 3 phương án trên đều đúng
Câu: 44Hình thức sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở châu Âu là:
A. Hộ gia đình và các trang trại.
B. Hộ gia đình và hợp tác xã.
C. Trang trại và các vùng nông nghiệp.
D.Trang trại và hợp tác xã.
Câu: 45 Châu Âu nằm trong vùng hoạt động của gió tây ôn đới, chịu ảnh hương nhiều của dòng biển nóng:
A. Bắc Đại Tây Dương.
B. Gơn-Xtrim.
C. Mô-Dăm-Bích.
D.Bắc Xích Đạo.
Câu: 46 Thời tiết không lạnh lắm và mưa vào thu – đông là đặc điểm của môi trường:
A. Ôn đới hải dương.
B. Ôn đới lục địa.
C. Địa trung hải.
D. Núi cao.
Câu: 47 Càng về phía Nam của môi trường ôn đới lục địa, lần lượt có rừng:
A. Lá kim, lá rộng, hỗn giao và thảo nguyên.
B. Lá kim, hỗn giao, lá cứng và thảo nguyên.
C. Lá cứng, hỗn giao, thảo nguyên và lá rộng.
D. Thảo nguyên, lá kim, lá cứng và hỗn giao.
Câu: 48 Con sông nào dài nhất châu Âu?
A. Sông Đni-ep.
B. Sông Đôn.
C. Sông Von-ga.
D. Sông U-ran.
Câu: 49 Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành:
A. Nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
B. Nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. Nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. Nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu: 50 Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy:
A. Dãy Hi-ma-lay-a
B. Dãy núi U-ran
C. Dãy At-lat
D. Dãy Al-det

Alma 2 years 2021-08-18T12:47:48+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T12:48:54+00:00

  Đáp án :

  21. A

  22. A

  23. C

  24. D

  25. B

  26. C

  27. A

  28. A

  29. B

  30. A

  31. B

  32. D

  33. A

  34. B

  35. A

  36. B

  37. C

  38. D

  39. D

  40. A

  41. B

  42. B

  43. C

  44. A

  45. B

  46. C

  47. A

  48. B

  49. D

  50. C 

  Hay thì cho mk CTLHN nha !!!

  0
  2021-08-18T12:49:13+00:00

  21.A

  22.A

  23.C

  24.D

  25.B

  26.C

  27.A

  28.A

  29.B

  30.A

  31.B

  32.D

  33.A

  34.B

  35.A

  36.B

  37.C

  38.D

  39.D

  40.A

  41.B

  42.B

  43.C

  44.A

  45.B

  46.C

  47.A

  48.B

  49.D

  50.C

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )