Câu 2: Nêu những thoả thuận của các nước Mĩ,Anh và Liên Xô tại Hội nghị Ianta (2/1945) về việc phân chia phạm vi đóng quân ở châu Á. Tác động của sự p

Question

Câu 2: Nêu những thoả thuận của các nước Mĩ,Anh và Liên Xô tại Hội nghị Ianta (2/1945) về việc phân chia phạm vi đóng quân ở châu Á. Tác động của sự phân chia đó đến quan hệ quốc tế ở khu vực này trong thời kì Chiến tranh lạnh như thế nào?

Elain 1 year 2021-08-30T03:08:48+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:09:53+00:00

  Ở châu Âu , quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức , Đông Béc lin và các nước Đông Âu; quân đội Anh Mĩ và Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức , Tây Béc lin và các nước Tây Âu

  Ở châu Á Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật : Giư nguyên hiện trạng Mông Cổ, khôi phục quyền lợi của nước Nga đã bị mất do cuộc chiến tranh nga – Nhật năm 1904: trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin; Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Culun

  Quan đội Mĩ chiếm đóng Nhật

  Cac vùng còn lại của châu á, nam á, tây á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương tây

  => Tác  động: trở thành khuôn khổ trật tự thế giới mới ( trật tự ianta)

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )