Câu 2: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là A. Hình học, nền màu, chữ. B. Chữ, hình học, đường thẳng. C. Tượng hình, hình

Question

Câu 2: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là
A. Hình học, nền màu, chữ.
B. Chữ, hình học, đường thẳng.
C. Tượng hình, hình học, chữ.
D. Đường thẳng, hình học, nền màu.

Verity 2 years 2021-08-23T04:14:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:16:13+00:00

  Câu 2: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là

  A. Hình học, nền màu, chữ.

  B. Chữ, hình học, đường thẳng.

  C. Tượng hình, hình học, chữ.

  D. Đường thẳng, hình học, nền màu.

  0
  2021-08-23T04:16:13+00:00

  C. Tượng hình, hình học, chữ.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )