Câu 2: (2.5 điểm) Dựa vào Tập bản đồ trang HÀNH CHÍNH và kiến thức đã học, dùng từ hoặc các cụm từ thích hợp hoàn chỉnh đoạn thông tin sau: Biển Đông

Question

Câu 2: (2.5 điểm) Dựa vào Tập bản đồ trang HÀNH CHÍNH và kiến thức đã học, dùng từ
hoặc các cụm từ thích hợp hoàn chỉnh đoạn thông tin sau:
Biển Đông là vùng biển rộng lớn có diện tích khoảng (1)……………………….(lớn thứ hai
trong các biển của Thái Bình Dương). Biển Đông nằm trong vùng
(2) …………………. gió mùa Đông Nam Á, trải rộng từ (3)………………………… tới chí
tuyến Bắc. Vùng biển nước ta là (4)……………………..của biển Đông với diện tích
khoảng (5) ………………..km 2 , tiếp giáp với vùng biển của các quốc gia
(6)…………………………………………………………………………………………….

Donna 2 years 2021-08-30T14:40:33+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T14:41:53+00:00

  1. 3.447.000 km²

  2. hoạt động của.

  3. Xích đạo

  4. một phần

  5. 1.000.000 km²

  6. Việt Nam, Thái Lan, Singapo, Trung Quốc, Philippin, Malaisia, Indonexia, Brunay, Campuchia.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )