Câu 1Thực trạng khai thác hải sản ven bờ nước ta là * A. khai thác gấp 2 lần khả năng cho phép. B. khai thác chỉ bằng 1/5 lần khả năng cho phép. C. ph

Question

Câu 1Thực trạng khai thác hải sản ven bờ nước ta là *
A. khai thác gấp 2 lần khả năng cho phép.
B. khai thác chỉ bằng 1/5 lần khả năng cho phép.
C. phương tiện khai thác hiện đại.
D. việc khai thác đảm bảo cân bằng sinh thái.
Câu 2 Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vì *
A. nguồn lợi hải sản ven bờ đã hết.
B. nước ta có nhiều ngư trường xa bờ hơn.
C. góp phần bảo vệ môi trường và vùng biển.
D. mang lại hiệu quả kinh tế cao lại bảo vệ được vùng trời, vùng biển và thềm lục địa .

Calliope 2 years 2021-08-30T18:45:24+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:46:29+00:00

  1. A

  2. C

  0
  2021-08-30T18:47:04+00:00

  Câu 1: A

  Câu 2: D

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )