Câu 1: Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu? A. Từ 200 – 500 mm. B. Từ 500- l.000mm. C. Từ 1.000 – 2.000 mm. D. Trên 2.

Question

Câu 1: Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?
A. Từ 200 – 500 mm.
B. Từ 500- l.000mm.
C. Từ 1.000 – 2.000 mm.
D. Trên 2.000 mm.
Câu 2: Tại sao không khí có độ ẩm?
A. Do càng lên cao nhiệt độ càng giảm.
B. Do mưa rơi xuyên qua không khí.
C. Do không khí chứa một lượng hơi nước nhất định.
D. Do không khí chứa nhiều mây.
Câu 3: Có bao nhiêu đới khí hậu trên bề mặt của Trái Đất
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 4: Khu vực nào có mưa nhiều nhất trong các khu vực sau?
A. Vùng Cực.
B. Vùng ôn đới.
C. Vùng Xích đạo.
D. Vùng Chí Tuyến.
Câu 5: Đới nóng (hay nhiệt đới) nằm giữa:
A. chí tuyến và vòng cực.
B. hai chí tuyến.
C. hai vòng cực.
D. 66o33’ B và 66o33’ N.
Câu 6: Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng là
A. Tín phong.
B. gió Đông cực.
C. gió Tây ôn đới.
D. gió phơn tây nam
Câu 7: 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào?
A. Nhiệt đới.
B. Ôn đới.
C. Hàn đới.
D. Cận nhiệt đới.
Câu 8: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới là
A. gió Tây ôn đới.
B. gió mùa.
C. Tín phong.
D. gió Đông cực.
Câu 9: Các đới khí hậu trên Trái Đất là
A. một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
B. hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
C. một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.
D. hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh
Câu 10: Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai nhiệt?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 11: Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng
nhất là
A. dòng biển.
B. địa hình.
C. vĩ độ.
D. vị trí gần hay xa biển.
Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?
A. Quanh năm nóng.
B. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.
C. Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 mm đến trên 2.000 mm.
D. Có gió Tín phong thổi thường xuyên.
Câu 13: Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?
A. Cận nhiệt đới
B. Hàn đới
C. Cận nhiệt
D. Nhiệt đới

Jezebel 1 year 2021-08-27T10:47:29+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T10:48:30+00:00

  Câu 1 : D

  Câu 2 : C

  Câu 3: C

  Câu 4 : A

  Câu 5 B

  Câu 6 : A

  Câu 7 : A

  Câu 8: B

  Câu 9: C

  Câu 10 😀

  Câu 11 :C

  Câu 12: B

  Câu 13: C

  Bạn cho mk ctlhn nha ***

  0
  2021-08-27T10:49:27+00:00

  Câu 1 C

  Câu 2 C

  Câu 3 C

  Câu 4 C

  Câu 5 B

  Câu 6 A

  Câu 7 A

  Câu 8 D ( câu 6 làm đới nóng r nên mk nghĩ đây là đới lạnh nhé )

  Câu 9 C

  Câu 10 D

  Câu 11 C

  Câu 12 B

  Câu 13 D

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )