Câu 1: Trong khí quyển thành phần chiếm tỉ trọng lớn nhất là A. khí cacbonic. B. khí ni tơ. C. Hơi nước. D. khí ô xi. Câu 2: Tầng khí quyển nằm sát mặ

Question

Câu 1: Trong khí quyển thành phần chiếm tỉ trọng lớn nhất là
A. khí cacbonic.
B. khí ni tơ.
C. Hơi nước.
D. khí ô xi.
Câu 2: Tầng khí quyển nằm sát mặt đất là tầng nào?
A. Tầng đối lưu.
B. Tầng ion nhiệt.
C. Tầng cao của khí quyển.
D. Tầng bình lưu.

Joyce 1 year 2021-08-27T10:54:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T10:56:01+00:00

  1.B(nitơ chiếm 79%)

  2.A. Tầng đối lưu.=B. Tầng ion nhiệt.

  0
  2021-08-27T10:56:41+00:00

  1: B. Khí nito

  2:A. Tầng đối lưu.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )