Câu 1: Trình bày khác nhau về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc? Câu 2: Thế nào là ngành công nghiệp trọng đ

Question

Câu 1: Trình bày khác nhau về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc?
Câu 2: Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Vì sao nghành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta là công nghiệp trọng điểm.
cau-1-trinh-bay-khac-nhau-ve-dieu-kien-tu-nhien-va-the-manh-kinh-te-giua-2-tieu-vung-dong-bac-va

Delwyn 2 years 2021-08-23T07:33:11+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:34:54+00:00

  * Khái niệm công nghiệp trọng điểm: là ngành có thế mạnh lâu dài, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành kinh tế khác.

    Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay vì:

  a)  Nước ta có nhiều thế mạnh để phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

  – Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và đa dạng.

  + Nguyên liệu từ ngành trồng trọt: cây lương thực (lúa), cây công nghiệp hằng năm (lạc, mía, đậu tương, thuốc lá), cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, điều, tiêu, chè…), rau – cây ăn quả. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

  + Nguyên liệu từ ngành chăn nuôi: trâu, bò, lợn, gia cầm cung cấp thịt, trứng, sữa cho công nghiệp chế biến thực phầm, đồ hộp.

  + Nguyên liệu từ ngành thủy sản (vùng biển rộng lớn, nguồn hải sản phong phú..).

  – Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.

  – Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

  + Lượng nhu cầu về các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm trong nước ngày càng tăng.

  + Các sản phẩm như gạo, cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, điều, hoa quả, tôm, cá đông lạnh…của nước ta đã và đang thâm nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

  – Cơ sở vật chất kĩ thuật hiện có:

  + Một số ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ra đời sớm và có cơ sở sản xuất nhất định.

  + Các nhà máy, xí nghiệp lớn thuộc ngành này tập trung ở các thành phố lớn, thuận lợi cho việc phát triển, mở rộng thị trường.

  b) Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao:

  -Về mặt kinh tế:

  + Không đòi hỏi vốn lớn, thời gian quay vòng vốn nhanh.

  + Cung cấp nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng (gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, thủy hải sản) mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn.

  – Về mặt xã hội: góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy công nghiệp hóa nông thôn, liên kết nông – công.

  c) Ngành này cũng có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác:

  – Thúc đẩy hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản. Đây là những ngành cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến lương thực thực phẩm.

  – Đẩy mạnh sự phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành khác.

  cau-1-trinh-bay-khac-nhau-ve-dieu-kien-tu-nhien-va-the-manh-kinh-te-giua-2-tieu-vung-dong-bac-va

  0
  2021-08-23T07:35:04+00:00

  Câu 1 :

  Sự khác biệt giữa 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc:

  * Điều kiện tự nhiên:

  – Vùng Đông Bắc:

  + Địa hình thấp hơn, chủ yếu núi thấp và trung bình.

  + Địa hình hướng vòng cung (5 cánh cung).

  + Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh.

  – Vùng Tây Bắc:

  + Địa hình núi cao hiểm trở và đồ sộ nhất cả nước (dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan Xi Păng cao 3143m).

  + Địa hình hướng Tây Bắc – Đông Nam.

  + Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn.

  * Thế mạnh kinh tế:

  – Vùng Đông Bắc:

  + Khai thác khoáng sản (khoáng sản đa dạng và giàu có nhất cả nước).

  + Phát triển nhiệt điện chạy bằng than (Uông Bí, Na Dương..).

  + Trồng rừng; phát triển đa dạng cây công nghiêp lâu năm, cây ăn quả, dược liệu ôn đới và cận nhiệt.

  + Du lịch sinh thái và du lịch biển.

  + Đánh bắt nuôi trồng thủy sản (vùng biển Quảng Ninh).

  – Vùng Tây Bắc:

  + Phát triển thủy điện (Hòa Bình, Sơn La)

  + Trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm (cây chè).

  + Chăn nuôi gia súc lớn.

  Câu 2 : 

  Khái niệm công nghiệp trọng điểm: là ngành có thế mạnh lâu dài, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành kinh tế khác.

    Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay vì:

  a) Nước ta có nhiều thế mạnh để phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

  – Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và đa dạng.

  + Nguyên liệu từ ngành trồng trọt: cây lương thực (lúa), cây công nghiệp hằng năm (lạc, mía, đậu tương, thuốc lá), cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, điều, tiêu, chè…), rau – cây ăn quả. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

  + Nguyên liệu từ ngành chăn nuôi: trâu, bò, lợn, gia cầm cung cấp thịt, trứng, sữa cho công nghiệp chế biến thực phầm, đồ hộp.

  + Nguyên liệu từ ngành thủy sản (vùng biển rộng lớn, nguồn hải sản phong phú..).

  – Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.

  – Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

  + Lượng nhu cầu về các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm trong nước ngày càng tăng.

  + Các sản phẩm như gạo, cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, điều, hoa quả, tôm, cá đông lạnh…của nước ta đã và đang thâm nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

  – Cơ sở vật chất kĩ thuật hiện có:

  + Một số ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ra đời sớm và có cơ sở sản xuất nhất định.

  + Các nhà máy, xí nghiệp lớn thuộc ngành này tập trung ở các thành phố lớn, thuận lợi cho việc phát triển, mở rộng thị trường.

  b) Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao:

  -Về mặt kinh tế:

  + Không đòi hỏi vốn lớn, thời gian quay vòng vốn nhanh.

  + Cung cấp nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng (gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, thủy hải sản) mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn.

  – Về mặt xã hội: góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy công nghiệp hóa nông thôn, liên kết nông – công.

  c) Ngành này cũng có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác:

  – Thúc đẩy hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản. Đây là những ngành cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến lương thực thực phẩm.

  – Đẩy mạnh sự phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành khác.

  Mk làm xong rồi nha ????????

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )