Câu 1 : Trình bày đặc điểm gió mùa Đông Bắc ở Việt Nam? Câu 2 : Trình bày đặc điểm sông ngòi ở Việt Nam? Kể tên 9 sông lớn ở Việt Nam. Câu 3 : Trình

Question

Câu 1 : Trình bày đặc điểm gió mùa Đông Bắc ở Việt Nam?
Câu 2 : Trình bày đặc điểm sông ngòi ở Việt Nam? Kể tên 9 sông lớn ở Việt Nam.
Câu 3 : Trình bày đặc điểm đất Việt Nam? Có mấy loại đất chính? Loại đất nào chiếm diện tích nhiều nhất ?

Euphemia 1 year 2021-08-18T19:11:41+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:12:44+00:00

  1.  Mùa gió đông bắc từ tháng 11đến tháng 4 tạo nên mùa đông lạnh mưa phùn ở miền bắc và mùa khô nóng kéo dài ở miền nam

  2. –Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.

   – Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

  Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

   Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn.

  sông lớn: sông hồng, sông mê công, sông đà, sông đà rằng, sông đồng nai, sông sài gòn, sông hương, sông vàm cỏ đông, sông bến hải

  3. đặc điểm: Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam

  -Nước ta có ba nhóm đất chính:

   * Nhóm đất feralit vùng núi thấp:

  * Nhóm đất mùn núi cao:

  * Nhóm đất phù sa sông và biển:

  trong đó đất feralit chiếm diện tích lớn nhất

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )